http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii
Lege nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru persoanele cu handicap gratuitate la transportul cu tren interregio clasa a 2-a.
 
Persoanele cu handicap pot călători cu un singur asistent personal sau un singur însoţitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale. Însoţitorii şi/sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor de călătorie gratuită acordate conform prevederilor legale în vigoare.
 
Însoţitorii călătoresc numai însoţindu-l pe titular, iar asistenţii personali pot călători fără să însoţească persoana cu handicap .
 
Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza “Biletului de călătorie gratuită, dus-întors acordat în baza Legii nr. 448/2006 de judeţul/sectorul ............”.
 
  Pentru a fi admis la transport călătorul prezintă, înainte de începerea călătoriei, următoarele documente la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj de cale ferată care emit sau vizează legitimaţii de călătorie pentru SNTFC “ CFR Călători”-SA:
 
- Biletul de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora completat cu cerneală sau pastă, la următoarele rubrici: „Dl/d-na. ……” , cu numele şi prenumele persoanei beneficiare; „Adeverinţa nr. …...”, cu numărul legitimaţiei de transport a persoanei cu handicap; „De la staţia ……”, cu staţia de plecare; „La staţia ……”, cu staţia de destinaţie; 
- legitimaţia/adeverinţa de transport a persoanei cu handicap pentru titularului călătoriei;
- actul de identitate pentru titularul călătoriei, respectiv asistentului personal.
 
 În cazul călătoriei cu însoţitor, datele de pe biletul de călătorie al titularului trebuie să corespundă cu datele de pe biletul de călătorie al însoţitorului, respectiv:nr. legitimaţie/adeverinţă de transport a persoanei cu handicap, relaţia de călătorie, data călătoriei, număr tren şi sensul de mers (ambele bilete vor avea fie sensul de DUS, fie sensul de ÎNTORS).
 Călătoria la tren Intercity, la clasa 1, la vagonul de dormit/cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe biletul de călătorie gratuită se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare

           Pentru tarife click aici.