Pentru efectuarea mai multor călătorii într-o anumită perioadă de timp, CFR Călători oferă abonamente săptămânale, lunare, valabile un număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate sau numai în anumite zile din perioada de valabilitate, cu reduceri la tariful de transport.  

Clasificare: 
1. Abonamente de călătorie lunare, se emit până la distanţă de 300 km, pentru trenuri regio, interregio .
Abonamentele lunare sunt legitimaţii de călătorie cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate şi se eliberează tuturor persoanelor pentru deplasare pe relaţia solicitată, cu valabilitate din orice zi a lunii.
Tarifele sunt calculate cu reducere de 50% din tariful de transport. Pentru tarife click aici .
  
                      2. Abonamentele de călătorie lunare valabile 5, 10 sau 15 zile se emit până la distanţă de 1.000 km, pentru trenuri regio, interregio , la clasa a 2-a.
Abonamentele lunare 5, 10, 15 zile sunt legitimaţii de călătorie nominale, ce pot fi utilizate un număr de 5, 10 sau 15 zile dintr-o lună calendaristică.
Abonamentele lunare valabile 5, 10 sau 15 zile se eliberează în baza unei cereri scrise a călătorului, de orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj cf.

Modelul de cerere poate fi descărcat de aici.
Incepând cu data de 18 iunie 2012, tarifele sunt calculate cu reducere din tariful de transport, diferenţiat funcţie de numărul zilelor de valabilitate, astfel:
- reducere de 45% pentru Abonament Lunar 15 zile,
- reducere de 35% pentru Abonament Lunar 10 zile,
- reducere de 25% pentru Abonament Lunar 5 zile.
 
Pentru tarife click aici. 
Abonamentele Lunare 5, 10 sau 15 zile nu dau dreptul la anticiparea sau amânarea călătoriei pentru alte zile decât cele înscrise în legitimaţia de călătorie.

                     3. Abonamente de călătorie săptămânale, se emit până la distanţă de 300 km, pentru trenuri regio, interregio.
Abonamentele săptămânale sunt legitimaţii de călătorie cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate şi se eliberează tuturor persoanelor pentru deplasare pe relaţia solicitată.
Tarifele sunt calculate cu reducere de 50% din tariful de transport. Pentru tarife click aici .
 
          4. Abonamentele de călătorie lunare pentru elevi / studenţi
Eliberare:
Abonamentele se eliberează de orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj cf şi se emit numai la clasa a 2-a.
Abonamentele pot fi eliberate în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30 zile pentru abonamentele eliberate în sistem xSell şi de 10 zile pentru abonamentele eliberate manual.
 
Valabilitate :
Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie nominale;
Sunt valabile în tren numai cu actul de identitate sau cu carnet de elev sau legitimaţia de student care dă dreptul la reducere cu viza de valabilitate pe anul şcolar/universitar în curs.
Orice neconcordanţă se va trata conform reglementărilor în vigoare.

               Rezervare:
Pentru călătoria la tren IR sau IC a posesorilor de abonamente valabile la aceste trenuri nu este obligatorie procurarea tichetului de rezervare
Călătoria cu loc rezervat se face cu achitarea integrală a tarifului de rezervare.
 
De ştiut:
Abonamentele sunt nominale și se eliberează pe baza unui act de identitate pentru persoanele peste 14 ani, iar pentru elevii sub 14 ani – în baza carnetului de elev care are trecut CNP –ul pe prima fila. 
Pentru călătoria cu tren de rang superior sau la clasă superioară, celui/celei pentru care este valabil abonamentul, este obligatorie achitarea integrală a diferenţelor tarifare, respectiv a tichetului de rezervare, după caz.
Abonamentul luat în primire poate fi preschimbat, cel târziu în prima zi de valabilitate a acestuia, cu altul completat cu o distanţă mai mare sau tip de abonament superior celui iniţial, pe numele aceleiaşi persoane şi cu acelaşi termen de valabilitate, cu plata diferenţelor tarifare fără alte comisioane suplimentare.