Transportul animalelor

Animalele, pãsãrile, reptilele, pestii si insectele vii nu pot fi transportate, de regulã, în vagoanele de cãlãtori.

   Exceptii: 

  În vagoanele de cãlãtori pot fi primiti la transport câini însotiti.
    Transportul câinilor însotiti, este admis numai pentru cei prevãzuti cu botnitã, tinuti în lesã pe podeaua vagonului, în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
În caz de obiectii ridicate de cãlãtori, agentul operatorului de transport feroviar public de cãlãtori sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice cãlãtoria cu aceste animale.
   Cãlãtorul, proprietar al câinelui, este obligat sã mentinã curãtenia pe toatã durata cãlãtoriei, având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar va fi tratat conform reglementãrilor legale în vigoare.
      
        Câinii, pisicile si animalele mici, purtate pe brate, precum si pãsãrile mici în colivii se pot transporta fãrã platã, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
În caz de obiectii ridicate de cãlãtori, agentul operatorului de transport feroviar public de cãlãtori sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice cãlãtoria cu aceste animale.

Important:   

  •  Este interzis accesul în trenurile de călători a câinilor periculoşi- câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.   
  •  Accesul în trenurile de călători a câinilor din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor este permis,numai dacă aceştia poartă botniţă, au carnet de sănătate şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte următoarele condiţii
                                                -să aibă vârsta minimă de 18 ani;
                                                -să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
                                                -să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

În caz de obiecţii din partea celorlalţi călători, personalul de tren va îndruma călătorul, proprietar al câinelui, împreună cu câinele, în alte compartimente sau la capătul culoarului.

   Tariful de transport al unui câine se încasează cu un bilet bianco în valoare de 50% din tariful tren Regio, clasa a 2-a, pentru un adult, pe acelaşi parcurs. 

   Pentru un câine care este transportat în vagoanele de călători fără a se prezenta biletul de călătorie se eliberează bilet de călătorie eliberat în tren la tarif integral de taxare în tren, corespunzător rangului trenului şi distanţei kilometrice pe care circulă călătorul, proprietar al câinelui.