http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii

A. De la casele de bilete ale statiilor cf sau agentii de voiaj cf

B. Online, prin internet

C. De la automate de vânzare aparţinând CFR Călători

D. De la personalul de tren

E. De la însoţitorul vagonului de dormit/cuşetă

F. De la agenţi autorizaţi de CFR Călători

G. De la agenţii de turism sau alte societăţi comerciale acreditate

H. De la automatele de vânzare ale distribuitorilor autorizati

Termenul limită până la care se pot procura legitimaţii de călătorie, faţă de ora de plecare a trenului, se stabileste funcţie de locaţia de unde se achiziţionează acestea, astfel:

- cu 3 - 5 minute înainte de plecarea trenului din staţie pentru vagoanele clasă şi până la închiderea la vânzare în sistem pentru vagoanele de dormit/cuşetă, în cazul procurării legitimaţiilor din staţiile de cale ferată de plecare;

- cu un anumit interval de timp stabilit (care nu poate fi mai mic decat cel prevăzut la paragraful anterior), funcţie de amplasarea agentiei de voiaj CFR faţă de staţia de cale ferată de plecare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie din agenţiile de voiaj CFR;

- cu 24 de ore înainte de plecarea trenului din staţia de cele ferată de îmbarcare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie prin automate de vânzare ale distribuitorilor autorizaţi;

- cu 6 ore înainte de plecarea trenului din staţia de cele ferată de îmbarcare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie online;

- vagoanele de dormit/cuşetă se inchid la vânzare în sistem cu 60 de minute înainte de ora de plecare a trenului din staţia de cale ferată de îndrumare a vagonului de dormit/cuşetă.

Termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie prevăzute la lit. A, B, C şi H se pot modifica oricând dacă condiţiile din exploatare impun acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri.

Modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie va fi adusă la cunoştiinţa publicului călător cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte ca modificarea să-şi producă efectul, atât prin mesaj afişat pe site-ul oficial al „ CFR Călători”, cât şi prin afişe la toate punctele de emitere a legitimaţiilor de călătorie.

În caz de forţă majoră modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie se poate face fără preaviz cu notificarea pe site-ul oficial al „ CFR Călători”.  

În cazul legitimaţiilor de călătorie emise electronic, atunci când se solicită călătoria cu trenuri succesive (maxim 4 trenuri), se emite o singură legitimaţie de călătorie cu bilete anexă (pentru toate trenurile din parcurs) cu condiţia ca ora de plecare a ultimului tren de legătură ales să fie într-un interval de maxim 48 de ore faţă de ora de plecare din staţia de cale ferată de îndrumare (staţia iniţială de îmbarcare a călătorului). Intervalul minim între ora de sosire a unui tren şi ora de plecare a următorului tren de legătură nu poate fi mai mic de 5 min şi nici mai mare de 23 de ore si 59 de minute. Dacă se solicită călătoria cu trenuri care nu se încadrează în condițiile de mai sus (călătoria cu mai mult de 4 trenuri sau ora de plecare cu un tren din parcurs într-un interval mai mare de 48 de ore calculat faţă de ora de plecare din staţia de cale ferată de îndrumare, sau intervalul dintre 2 trenuri succesive mai mare de 23 de ore si 59 minute) parcursul format din aceste trenuri nu va fi considerat o singură călătorie, în acest caz se vor emite legitimaţii de călătorie diferite.

Atenție !

La procurarea legitimaţiei de călătorie aveți obligația de a verifica dacă aceasta corespunde cererii. Orice reclamaţie se adresează imediat şefului staţiei de călători, şefului agenţiei de voiaj CFR sau înlocuitorilor acestora, în caz contrar nu se admit reclamaţii privind neconcordanţe între solicitarea dumneavoastră şi menţiunile tipărite pe legitimaţia de călătorie.